hsfl.net
当前位置:首页 >> 斗酒十千恣欢谑的斗怎么读? >>

斗酒十千恣欢谑的斗怎么读?

恣读zì,意思是:放纵,无拘无束,出自李白的《将进酒》“陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑”,意思是:陈王曹植当年宴设平乐观的事迹你可知道,斗酒万千也豪饮,让宾主尽情欢乐。 扩展资料: 唐玄宗天宝初年,李白由道士吴筠推荐,由唐玄宗招进京,...

dǒu ,指一斗酒。斗酒十千是说一斗酒价值万钱,所以才有后面的“五花马,千金裘, 呼儿将出换美酒”。不是比拼喝酒的斗dòu酒。

“谑”的读音是[xuè]。 出处:唐代大诗人李白的《将进酒》。 原文节选:钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与...

chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 出自出自唐代李白的《将进酒》。 全诗汉语拼音注音: 《将进酒》唐代:李白 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见,高堂明镜悲...

斗酒十千恣欢谑的恣读 “zì”。原句的意思是斗酒万千也豪饮,让宾主尽情欢乐。 汉字:恣 读音:zì 部首:心 笔画数:10 字义及组词: 1 纵,无拘束:~意、~肆、~睥~情、~行无忌。 2 方言,舒服:透~、睡得真~。 词义举例: 1心想事成: 其...

斗酒十千。一斗酒价值十千钱,意即名贵。 谑。 玩笑 整句的意思就是 喝着名贵的酒,纵情地欢乐。

您查询的是:斗酒十千恣欢谑 查询结果:共包含 7 个汉字,总笔画数 46 画。 去除重复汉字后:共包含 7 个汉字,总笔画数 46 画。 以下为单个汉字笔画数: 4 画dǒu斗 10 画jiǔ酒 2 画shí十 3 画qiān千 10 画zì恣 6 画huān欢 11 画xuè谑

意思是斗酒万千也豪饮,让宾主尽情欢乐。 出自《将进酒》,是唐代大诗人李白沿用乐府古题创作的一首诗。此诗为李白长安放还以后所作,思想内容非常深沉,艺术表现非常成熟,在同题作品中影响最大。诗人豪饮高歌,借酒消愁,抒发了忧愤深广的人生...

应该是“恣”不是“姿”。 恣 读音:zì 恣 释义及举例: ①放纵;无拘束。柳宗元《童区寄传》:“汉官因以为己利,苟得僮,恣所为不问。”②听任;任凭。《触龙说赵太后》:“恣君之所使之。” “斗酒十千恣欢谑”这句诗出自李白的《将进酒·君不见黄河之水...

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 陈王曹植当年宴设平乐观的事迹你可知道,斗酒万千也豪饮,让宾主尽情欢乐。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hsfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com